Els doctorands de Econcult Jordi Sanjuán i Fernando Álvarez han estat realitzant recentment desenvolupaments significatius en les seues respectives investigacions. Es comencen a entreveure els primers resultats preliminars, els quals resulten realment prometedors i donen una idea del potencial impacte que previsiblement tindran les tesis doctorals resultants en l’àmbit acadèmic, econòmic i social.

La tesi de Jordi Sanjuán versa sobre la relació entre les indústries culturals i creatives i el benestar regional. A través de sofisticades tècniques de Machine Learning que ha tingut l’oportunitat de perfeccionar durant la seua recent estada en el Joint Research Centre, Jordi Sanjuán analitza com les indústries culturals i creatives generen impactes positius sobre dimensions tan variades del benestar com la renda, el compromís cívic, la satisfacció amb la vida, la salut, l’educació, l’ocupació, l’habitatge, el medi ambient, la cohesió social… Els primers indicis apunten a efectes molt significatius dels sectors culturals sobre àmbits que no s’havien explorat fins ara en la literatura acadèmica empírica.

Quant a Fernando Álvarez, investiga sobre l’impacte econòmic de les indústries culturals i creatives en el marc del Projecte HIECPU/2020/5 “ÉS_CCAMVI. Estratègies des de la cultura i la creativitat per a la modificació del model valencià cap a la innovació” finançant per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana. La seua aproximació metodològica consisteix en l’aplicació de l’Anàlisi Input-Output per a més de 60 països que, en el seu conjunt, aglutinen un 90% de l’activitat econòmica mundial en termes de PIB. L’impacte econòmic s’estimarà sobre el valor afegit, l’ocupació i la renda. Els primers resultats mostren la puixança de la Xina com un actor de pes en l’àmbit de les indústries culturals i creatives. Quant als països europeus, es reafirma la fortalesa del sector editorial a Espanya i el dinamisme de les arts creatives a Itàlia.

Els primers resultats preliminars donen una idea del potencial impacte que previsiblement tindran les tesis doctorals resultants en l'àmbit acadèmic, econòmic i social.