Econcult. 05/08/2021

La tesi doctoral defensada en la Universitat de València per l’expert en polítiques culturals i gestor cultural Tony R. Murphy, recolzada en l’anàlisi dels equipaments culturals de les àrees metropolitanes de Las Palmas de Gran Canaria i de Santa Cruz de Tenerife-La Llacuna, ha rebut la qualificació d’excel·lent esment Cum laude.

El tribunal va estar compost per la catedràtica emèrita Josepa Cucó i els catedràtics Ramon Zallo i Jesus Prieto

El citat treball projecta, des d’una perspectiva multidisciplinària, una mirada crítica sobre els models convencionals de les polítiques culturals, suportat en l’estudi empíric de cas. L’estudi, compost per les anàlisis dels espais culturals de les àrees metropolitanes de les dues capitals, ha sigut abordat de manera exhaustiva i incorpora una metodologia innovadora en l’avaluació dels seus impactes culturals, socials, relacionals, territorials i econòmics.

L’estudi presentat pel membre del panell d’experts de la Comissió Europea per a l’assessorament de ciutats candidates a Capital Europea de la Cultura, part de la crítica del model de política cultural dominant a Occident des de la dècada dels seixanta del passat segle, el de la democratització cultural, al qual considera esgotat.

Tony Murphy és membre de la Unitat d’Investigació *Econcult des del seu reconeixement acadèmic en 2016 i ha participat en nombrosos projectes de la unitat d’investigació

Murphy és expert en polítiques culturals i gestor cultural amb més de dues dècades d’experiència en institucions i organitzacions culturals públiques i privades. Doctor en Ciències Socials, Llicenciat en Filosofia, Diplomat en Polítiques Culturals, *Magíster en Gestió Cultural i Diplomat en Estudis Avançats en Dret de la Cultura.

A més, és investigador de *Econcult (Unitat d’Investigació d’Economia de la Cultura de la Universitat de València), membre del panell d’experts de la Comissió Europea per a l’assessorament de ciutats candidates a Capital Europea de la Cultura, expert avaluador del Fons Roberto Cimetta per a la mobilitat cultural euro-àrab, membre de la xarxa europea Cultural Policy Designers *Network i membre de la junta directiva de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Canàries. És director de la consultoria Culturalink

La tesis plantea una lectura crítica del papel de los equipamientos culturales en la expansión del modelo convencional de las políticas culturales y la democratización cultural