Antecedents

La Unitat d’Investigació en Economia de la Cultura es va constituir en el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València en 1999. Reconegut com a grup d’investigació per la Universitat de València amb la referència GIUV2016-297. Des de llavors ha desenvolupat una labor d’investigació continuada en el camp de l’Economia de la Cultura, convertint-se en un dels centres de referència a nivell nacional i internacional. Des de mitjan primera dècada del segle XXI és notable el seu procés d’internacionalització col·laborant amb projectes tant a Iberoamèrica com a Europa.

En el període entre 2011 i 2014, la unitat es va adscriure a l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, no obstant això des de l’1 de Gener de 2015 torna a pertànyer al Departament d’Economia Aplicada. Econcult és una xarxa heterogènia d’investigadors de diferents universitats i col·laboradors externs, coordinada pel professor Pau Rausell. Des de 2007 el professor Raül Abeledo es responsabilitza del desenvolupament de projectes europeus i en 2014 s’incorpora Ramón Marrades com a investigador contractat, fins a 2017 que és fitxat com a director estratègic de la Marina de València. Però en diferents projectes i processos han participat com a investigadors i col·laboradors com Salvador Carrasco, Vicente Coll, Luís Vila, Josep Sorribles, Rafael Boix, Julio Montagut, Francisco Marco-Serrano, Carolina Asuaga, Leandro Valiati, Reyes Marzal, col·laboradors com Julia Sorribes, Adolf Boluda, Antonio Ramos Murphy, Antonio Martinez, Francesc Cabañes o doctorands com Chwan Li, Sigrid Yanara, Amparo Civera, Vicent Arastey, Oscar Blanco. També és freqüent que la unitat d’investigació reba investigadors de diverses universitats europees, asiàtiques o Iberoamericanes.

(Fot: Eva Máñez) Arte, Creatividad y Innovación en el Sector Textil. CREATIVEWEAR
Design & Public Policy Forum. Marzo 2019. Joan Ribó
(fotografía Eva Máñez) Transmaking sping academy

 

Visió i Missió

La Unitat d’Investigació en Economia de la Cultura es va constituir en el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València en 1999. Reconegut com a grup d’investigació per la Universitat de València amb la referència GIUV2016-297. Des de llavors ha desenvolupat una labor d’investigació continuada en el camp de l’Economia de la Cultura, convertint-se en un dels centres de referència a nivell nacional i internacional. Des de mitjan primera dècada del segle XXI és notable el seu procés d’internacionalització col·laborant amb projectes tant a Iberoamèrica com a Europa.

Econcult és una unitat d’investigació, que des de mitjan anys 90 del segle passat, està especialitzada en l’anàlisi de les activitats culturals i les accions col·lectives per a promoure els sectors culturals i creatius. Ens interessen totes aquelles dinàmiques, socials i territorials que interacció d’alguna manera amb la dimensió simbòlica, la creativitat o la innovació. Els nostres projectes d’investigació se centren en temes com les polítiques culturals, la relació entre cultura i desenvolupament, els territoris creatius, la música, el sector editorial, el teatre, el patrimoni, els museus, l’economia de les llengües i el turisme cultural.

Les investigació durant els últims 20 anys ens porta a afirmar que el conjunt de les activitats culturals i creatives, siguen o no de mercat, tenen capacitat transformadora sobre les persones i el territori i poden afavorir el desenvolupament, satisfent tant els drets culturals de la ciutadania, com millorant les condicions estructurals del creixement econòmic, desplaçant la seua frontera de possibilitats.

Projectes

Projectes Competitius

La Unitat d’Investigació en Economia de la Cultura es va constituir en el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València en 1999. Reconegut com a grup d’investigació per la Universitat de València amb la referència GIUV2016-297. Des de llavors ha desenvolupat una labor d’investigació continuada en el camp de l’Economia de la Cultura, convertint-se en un dels centres de referència a nivell nacional i internacional. Des de mitjan primera dècada del segle XXI és notable el seu procés d’internacionalització col·laborant amb projectes tant a Iberoamèrica com a Europa.

Com a unitat d’investigació, en els últims 10 anys ha participat en nombrosos projectes internacionals. relacionats amb els efectes de les activitats culturals i creatives en les processos d’innovació social (SOSTENUTO -2009-2012-), el paper dels espais en la creativitat (3C4Incubators), l’existència de models regionals de desenvolupament basats en els sectors culturals i creatius (CREATIVEMED) o en la identificació de pràctiques excel·lents en les polítiques culturals en l’àmbit urbà i regional (CULTURE FOR CITIES AND REGIONS -2014-). Participa o ha participat en projectes de mobilitat i intercanvi com EURASIAN CREASPACE NETWORKING, (206-2017) o en el projecte de la convocatòria RISE TRANSMAKING (2017-2021), que té com a objectius establir una xarxa multilateral de personal d’investigació i innovació actiu en els camps de les activitats artístiques basades en el lloc com un espai per a crear narratives alternatives per a la renovació social, econòmica i democràtica. També cal destacar els projectes MED; OPEN DOORS i CREATIVEWEAR, tots dos conclosos en els últims mesos

Més recentment Econcult ha aconseguit finançament per als projectes del programa MED CHEBEC. sobre internacionalització dels sectors culturals i creatius, i per al projecte H2020 DESIGNSCAPES sobre el paper del disseny com a facilitador de la innovació urbana. El projecte més recent és el projecte H2020 MESOC, liderat per Econcult i que tracta de trobar noves maneres de mesurar l’impacte social de la cultura

Tot i que amb menys èxit també hem participat en convocatòries de I+D nacionals i regionals desenvolupnat projectes com ara INNOVA. Innovación, creatividad y cultura (2014-2017) o ES_CCANVI (2019-2023) del govern regional valencià

Projectes art 83

Econcult també obté finaçament per a la recerca mitjançant l’obtenció de contractes amb empreses, organitzacions no governamentals o institucions públiques. En aquestos moments (setembre de 2021) el grupo de recerca té contractes vigents amb la Fundación Alternativas, l’empresa CULTURALINK, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana o la Associació València Capital Mundial del Disseny. En les darrers anys ha realitzat estudis per a institucions com els governs regionals de Murcia, València, Catalunya, Madrid, Canaries i amb el Ministeri de Cultural o organitzacions de l’Economia social com la Federació de Societats de la Comunitat Valenciana o la Fundación Inlcusión Madrid, entre moltes altres. En l`àmbit europeu Econcult participa o és contractat per Consorcis que es presenten a licitacións de serveis de recerca i assesorament com ara per a la identificació de pràctiques excel·lents en les polítiques culturals en l’àmbit urbà i regional (CULTURE FOR CITIES AND REGIONS -2014-), per a donar soport a governs de l’Africa (Assistència tècnica del programa de suport a les indústries creatives i a la governança de la cultura en Burkina Faso) o, molt recentment el projecte de la Comissió (Measuring the Cultural and Creative sectors)

Recursos y relaciones

En l’actualitat l’equip compta amb 5 persones contractades per projectes i un nombre elevat de col·laboradors externs i d’altres institucions d’investigació. Així mateix, manté relacions internacionals molt denses amb organitzacions com RELAIS CULTURE EUROPE (París), la Fundació Roberto Cimetta, el grup URBEGO el Grup de treball CREATIVE ECONOMY CULTURE AND PUBLIC POLICIES (Brazil) i el CULTURAL INDUSTRIES INSTITUTE DE LA UNIVERSITAT DE YUNNAN (la Xina) i interactua amb els agents de la innovació la cultura i la creativitat en l’àmbit nacional, regional i local. També a Espanya té relacions estables amb grup com CRIT de la Universitat de Barcelona, Futurlab de la Universitat d’Alacant o Mètodes Quantitatius de Mesurament de la Cultura de la Universitat de València.

També hem articulat una relació molt estable amb l’empresa consultora CULTURALINK que precisament a partir d’aquesta relació ha obert una seu en el Parc Científic de la Universitat de València i amb la qual desenvolupem nombroses col·laboracions

Culturalink from Doble Ocho on Vimeo.

En els últims 10 anys hem aconseguit finançament tant de projectes com de conveni de l’Art. 83 per un valor aproximat als 2 milions d’Euros, dels quals més de la meitat d’aquests recursos provenien de convocatòries competitives en el marc europeu.

En el marc dels convenis hem abordats diferents tipus de qüestions, que es poden agrupar en:

  • DIMENSIÓ MACROECONÒMICA de les activitats culturals i creatives. La mètrica de les activitats culturals i creatives (El Valor Econòmic de la Cultura a la Regió de Múrcia) La causalitat entre sectors culturals i creatius i el desenvolupament (EKONOMIAZ). Els efectes dels sectors culturals i creatius i la renda per càpita, la productivitat, l’eficiència, la competitivitat global. (Projecte SOSTENUTO. La cultura com a factor d’innovació econòmica i social. Especificitats territorials. Models d’innovació basats en la cultura i la creativitat? (Projecte CreativeMed. Toolkit)
  • DIMENSIÓ SECTORIAL I MESOECONÓMICA. Anàlisis sectorials. Les especificitats dels sectors culturals i creatius de mercat. Cultura i territori. Territoris Creatius
  • DIMENSIÓ MICROECONÒMICA.. Comportament dels consumidors /participants /creadors. Estructura i funció de producció de les organitzacions / projectes empreses culturals i creatives. Espais per a la innovació la creativitat i la cultura.
  • PER UNA NOVA ECONOMIA POLÍTICA PER A la CULTURA, LA CREATIVITAT I LA INNOVACIÓ. Centralitat i tranversalidad de les noves polítiques culturals. Cultura i sostenibilitat Bones pràctiques de polítiques regionals i urbanes en la promoció de la cultura i la creativitat. De l’atenció a la difusió i l’accés a la cultura a l’accent sobre els processos de creació i producció. Treball en xarxa, mobilitat i internacionalització. Bretxes de gènere, bretxa digital. Mainstream i l’oportunitat dels discursos perifèrics. Nous instruments de política culturals i nous models de governança.

 

Ens interessen totes aquelles dinàmiques, socials i territorials que interacció d'alguna manera amb la dimensió simbòlica, la creativitat o la innovació