Certificat Universitari en Cultura, benestar i salut en la nova agenda europea de la cultura aplicacions a la política cultural, 1ª Edició

Hui dia, la cultura ha sigut reconeguda com un poderós recurs per al desenvolupament local, tant des d’un punt de vista econòmic com social. En particular, com reconeix la Nova Agenda Europea de la Cultura, la participació cultural afecta al benestar d’un individu, d’una comunitat i d’un país. El curs proposat planteja aprofundir de manera teòrica i pràctica en l’espai d’intersecció entre la cultura , la salut i el benestar. Es farà revisant l’àmbit del cultural des de la perspectiva del benestar i de la salut i, en direcció inversa, observant el camp de la salut i del benestar des de la seua dimensió cultural.

Els objectius del cursos són

a) Ampliar el camp de l’acció cultural introduint en ell la perspectiva del benestar;

b) Aportar coneixements sobre la relació entre Cultura, Salut i Benestar;

c) Aportar coneixement sobre l’avaluació dels impactes de la cultura sobre el benestar

d).Proporcionar instruments per a la realització de projectes transversals;

e) Proporcionar coneixement sobre els instruments financers disponibles per a projectes de Cultura, Salut i Benestar

Dates Del 02/06/2022
Al 25/06/2022
Jueves y Viernes (15:30-20:30) y Sábados online (8:30-13:30)
Ubicació Semipresencial Enllaç d'inscripció