Els objectius del curs són:

  • Ampliar el camp de l’acció cultural introduint en ell la perspectiva urbana.
  • Atendre el paper que juga la dimensió de cultural en la construcció i la governança de les ciutats.
  • Fixar un camp d’intersecció entre l’acció en cultura i la intervenció urbana segons reptes i oportunitats presents.
  • Proposar instruments d’intervenció i aprofundir en els seus mètodes de disseny.
  • Contextualitzar, a través de l’anàlisi de la seua estructura, com funciona un Sistema Cultural Local, com a eina analítica desenvolupada pel grup d’investigació Econcult.
  • Conéixer els indicadors desenvolupats per la Guia d’Indicadors per a l’avaluació de les polítiques culturals locals, actualitzada per Econcult a instàncies del Ministeri de Cultura.
  • Conéixer les característiques i models en el que els espais juguen un paper habilitador de les polítiques culturals locals
  • Dotar de les eines conceptuals per a reflexionar sobre els límits en termes d’eficàcia, eficiència i equitat de les polítiques culturals convencionals
  • Descobrir experiències comparats de polítiques, programes i accions innovadores
  • Ampliar i aprofundir en l’impacte socioeconòmica de la cultura
Dates Del 28/04/2022
Al 21/05/2022
Dijous i divendres de 16.00 a 21.00 i Dissabtes (en línia) de 9.00 a 14.00 hores
Ubicació Semipresencial Enllaç d'inscripció