INFORME: LA POLÍTICA CULTURAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Abstract

Aquest informe ha sigut elaborat per la Unitat d’Investigació sobre Economia de la Cultura i Turisme (Econcult) per encàrrec del  Vicerector de Cultura de la Universitat de València, Antonio Ariño.
Objectius
El principal objectiu de l’informe és identificar les variables que defineixen l’actual política cultural de la Universitat, evaluar aquesta política i proposar mesures per a millorar la seua eficiència.
Metodologia
El document està basat en els resultats d’una enquesta realitzada als responsables de política cultural dels centres i escoles universitàries dels campus de Tarongers, Blasco Ibáñez i Burjassot, així com als responsables d’algunes de les unitats de producció cultural vinculades a la Universitat.
Els resultats de les enquestes a les unitats de producció s’han inclòs a la darrera part de l’informe sota la forma de 18 fitxes individuals i els models de formularis utilitzats s’han incorporat a mode d’annex.
Principals consideracions
A l’hora d’analitzar la política cultural de la Universitat, s’ha de tenir en compte l’aparent confusió que existeix respecte al seu significat. El Vicerectorat de Cultura, és el principal agent per al desenvolupament de la política cultural, i es fa càrrec també de les àrees d’igualtat i planificació, circumstància que explica certa competència en termes de disponibilitat d’atenció per al
disseny, desenvolupament i aplicació d’una política cultural uniforme.
A l’inrevés que a altres Universitats els Servei d’Extensió Universitària, que no depèn del Vicerrectorat de Cultura, restringeix la seua actuació als àmbits dels cursos externs, les activitats puntuals i la formació al llarg de la vida. A més, la majoria de facultats i escoles universitàries no tenen un estructura institucional que reconega la rellevància de la política cultural. Només les del Campus de Tarongers compten amb un vicedeganat de cultura.

Pau Rausell Köster Vicent Arastey Pablos Raül Abeledo Sanchis Reyes Marzal Raga Julia Sorribes Report Fecha de publicación 2011 Pages 81 City València Institution Econcult. Universitat de València.