El pla ‘Cultura per a la recuperació’ es basa en tres línies d’actuació: optimitzar els recursos disponibles per part de Conselleria, posar el focus en la professionalització dels agents culturals i creatius amb mesures com la revisió del model d’ajudes i desenvolupar una àmplia xarxa de suport al desenvolupament cultural per a generar noves oportunitats laborals.

El pla ha sigut elaborat, en coordinació amb la Secretaria Autonòmica de Cultura, per un equip format per Ramón Marrades, Paloma Medina, Chema Segòvia i Pau Rausell per part d’Econcult. En la proposta, que es troba inspirada per les investigacions dutes a terme pel projecte europeu MESOC, planteja un conjunt d’accions estratègiques per al reforç de l’ecosistema cultural valencià, orientades a la transformació social, econòmica i territorial des de la cultura. La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un profund impacte sobre la salut pública i, per extensió, sobre els nivells generals de benestar i felicitat de tota la població. Les restriccions a la mobilitat i la suspensió de bona part de les activitats productives van tindre també enormes repercussions econòmiques. La incidència d’una part i de l’altra no es produeix de manera homogènia, sinó que deixa llegir desigualtats i es concentra en els espais de major vulnerabilitat. Els sectors culturals i creatius s’han vist directament i fortament afectats per les dinàmiques que la crisi sanitària va desencadenar. En el camp de la cultura, després d’un període inicial de resposta urgent, de seguida es va entendre que el repte no es reduïa a mitigar els impactes patits, sinó que s’havia d’avançar més enllà per a resoldre problemes profunds en l’ecosistema cultural i obrir vies d’avanç cap a nous models d’acció cultural.

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un profund impacte sobre la salut pública i, per extensió, sobre els nivells generals de benestar i felicitat de tota la població. Les restriccions a la mobilitat i la suspensió de bona part de les activitats productives van tindre també enormes repercussions econòmiques. La incidència d’una part i de l’altra no es produeix de manera homogènia, sinó que deixa llegir desigualtats i es concentra en els espais de major vulnerabilitat. Els sectors culturals i creatius s’han vist directament i fortament afectats per les dinàmiques que la crisi sanitària va desencadenar. En el camp de la cultura, després d’un període inicial de resposta urgent, de seguida es va entendre que el repte no es reduïa a mitigar els impactes patits, sinó que s’havia d’avançar més enllà per a resoldre problemes profunds en l’ecosistema cultural i obrir vies d’avanç cap a nous models d’acció cultural.