24/07/2021

L’equip d’Econcult, en un projecte en col·laboració amb CULTURALINK i a instàncies de l’Ajuntament d’Alfafar, va aconseguir l’encàrrec de redactar unes recomanacions estratègiques per a definir els usos de l’Alqueria del Pí d’Alfafar. L’oportunitat del projecte que es desenvolupe en el primer semestre de 2021 ha provocat l’atenció tant dels mitjans de comunicació com de la divulgació acadèmica.El periodistaVicent Molins,enValència Plaza, realitzava un extens reportatge sobre el tema,

El cas també s’ha presentat a la 38 edidión de la Universitat d’estiu de Gandia

La recuperación de la Alquería del Pí ha estado desde un primer momento guiada por la voluntad de convertir el edificio histórico en un centro de interpretación patrimonial alrededor de la vida de la Albufera.