01/09/2021. Pau Rausell

Després del desafortunat incident de l’incendi en les instal·lacions de OVH, on estaven allotjades la pàgina web i les bases de dades associades de *Econcult, aquest setembre es reactiva la pàgina web de *Econcult. Amb un disseny renovat de mà de l’estudi de disseny Menta, el projecte tracta de tornar a la normalitat en el procés de comunicació amb el conjunt de la societat. L’elecció de l’estudi per al disseny es va realitzar a través d’una anomenada a projectes mediada per la *ADCV i València Capital Mundial del Disseny de la qual resulte guanyador l’Estudi Menta.

L’objectiu de la pàgina web és posar a la disposició de la comunitat acadèmica i del conjunt de la societat totes les iniciatives, documents, i propostes de la unitat d’investigació. Així també es constitueix com un repositori de les activitats, projectes, publicacions, propostes formatives i iniciatives amb l’objectiu de constituir un arxiu digital que puga servir tant com eina de comunicació amb tercers com arxiu amb funcionalitats internes i contenidor de recursos docents i formatius. Òbviament la web es pot consultar des de tota mena de dispositius, adaptant-se als requeriment de visualització de cadascun d’ells

Al llarg dels pròxims mesos, la pàgina web ser anirà nodrint de diversos materials que van desaparéixer amb l’incendi del servidor. El procés de restauració dels materials es realitzarà tant mitjançant la recuperació d’algunes bases de dades com a través de la reconstrucció manual d’alguns materials dispersos. La web estarà disponible en valencià, castellà i anglés. Estimem que la pàgina web estarà completament funcional abans de final d’any

 

La web està estructurada en un menú més o menys convencional que s’inicia amb una secció dedicada a les persones que possibiliten el funcionament de l’organització i que resulten el recurs més rellevant. Seguidament es proposa una secció que explica, introdueix i contextualitza el treball, l’orientació i la perspectiva de la unitat d’investigació. El següent apartat ofereix la possibilitat de contactar amb l’equip i conéixer-lo, així com recollirà aquelles convocatòries o crides per a projectes o persones. La següent secció està orientada a recollir tots els projectes de la unitat d’investigació, ja siguen aquests projectes competitius o contractes (*Art 83 LOU) amb diverses organitzacions. La següent secció està reservada per a recollir totes aquelles propostes formatives a iniciativa de *Econcult o en les quals participa de manera significativa. Seguim amb el repositori de totes les publicacions, ja siguen de divulgació o d’investigació acadèmica que es recolliran en aquesta secció i que suposa un dels elements més valuosos del conjunt dels continguts de la pàgina.

Les següents seccions compleixen una funció més de divulgació i comunicació i es refereixen a la difusió dels esdeveniments organitzats per *Econcult, la generació de notícies i informacions i una última secció que pretén recopilar les aparicions de les activitats de *Econcult en els mitjans

 

La nova web d'Econcult, pretén ser un repositori de tot el treball acumulat en els últims 20 anys i una eina de comunicació que ens permeta complir la nostra funció de transferir el coneixement generat al conjunt de la societat, a l'Acadèmia i als agents culturals"