Sobre nosaltres

La unitat d’investigació Econcult és un grup obert i porós disposat a participar o activar iniciatives que tinguen a la cultura en el seu focus. Si tens idees, projectes o iniciatives a les quals puguem contribuir o visibilitzar, no dubtes a explicar-nos-les.

Estem obert a propostes que tinguen a veure amb la investigació sobre les relacions entre cultura i el fet social. També oferim pràctiques curriculars com a extracurriculars per a diferents graus i titulacions