Observatori_1. Dades de Música
Pau Rausell participates on October 8th in Bilbao in a round table on design in cities, together with the experiences of Bilbao and Malaga.
Pau Rausell participa el 8 d’octubre a Bilbao en una taula redona sobre el disseny a les ciutats, juntament amb les experiències de Bilbao i Màlaga
Pau Rausell participa el 8 de octubre en Bilbao en una mesa redonda sobre el diseño en las ciudades, junto con las experiencias de Bilbao y Málaga
Econcult wins three grants to hire young researchers under the Youth Guarantee Scheme
Econcult consigue tres subvenciones para contratar jóvenes investigadores en el marco del Plan de Garantía Juvenil
Econcult aconsegueix tres subvencions per a contractar joves investigadors en el marc del Pla de Garantia Juvenil
Pau Rausell participa, con una conferencia, en el FITCarrer de Vila-Real
Pau Rausell participa, con una conferencia, en el FITCarrer de Vila-Real
Pau Rausell participa, con una conferencia, en el FITCarrer de Vila-Real